ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS

Investiţii în acţiuni de pe cele mai promiţătoare pieţe emergente globale

Înapoi la continut

Informatii din data de /  Pretul din data de: 01.12.2017 / 15.12.2017

Raport anual Raport semestrial Tratament fiscal în funcţie de categoria unităţii de fond Data plăţii
30.04.2017 31.10.2016 AT0000680962 A (EUR)
AT0000A1YS46 A (EUR)
01.08.2017
01.08.2017
    AT0000680970 T (EUR)
AT0000679683 T (EUR)
AT0000A00GK1 VT (EUR)
AT0000A00GE4 VT (HUF)
AT0000A10QN3 VT (CZK)
AT0000A1YS53 T (EUR)
AT0000A1YS61 VT (EUR)
AT0000A1YS79 VT (CZK)
AT0000A1YS87 VT (HUF)
01.08.2017
01.08.2017
01.08.2017
01.08.2017
01.08.2017
01.08.2017
01.08.2017
01.08.2017
01.08.2017
30.04.2016 31.10.2015 AT0000680962 A (EUR)
01.08.2016
    AT0000680970 T (EUR)
AT0000679683 T (EUR)
AT0000A00GK1 VT (EUR)
AT0000A00GE4 VT (HUF)
AT0000A10QN3 VT (CZK)
01.08.2016
01.08.2016
01.08.2016
01.08.2016
01.08.2016
30.04.2015 31.10.2014 AT0000680962 A (EUR)
01.08.2015
    AT0000680970 T (EUR)
AT0000679683 T (EUR)
AT0000A00GK1 VT (EUR)
AT0000A00GE4 VT (HUF)
AT0000A10QN3 VT (CZK)
01.08.2015
01.08.2015
01.08.2015
01.08.2015
01.08.2015
30.04.2014 31.10.2013 AT0000680962 A (EUR)
01.08.2014
    AT0000680970 T (EUR)
AT0000679683 T (EUR)
AT0000A00GK1 VT (EUR)
AT0000A00GE4 VT (HUF)
AT0000A10QN3 VT (CZK)
01.08.2014
01.08.2014
01.08.2014
01.08.2014
01.08.2014
30.04.2013 31.10.2012 AT0000680962 A (EUR)
01.08.2013
    AT0000680970 T (EUR)
AT0000679683 T (EUR)
AT0000A00GK1 VT (EUR)
AT0000A00GE4 VT (HUF)
AT0000A10QN3 VT (CZK)
01.08.2013
01.08.2013
01.08.2013
01.08.2013
01.08.2013
30.04.2012 31.10.2011 AT0000680962 A (EUR)
01.08.2012
    AT0000680970 T (EUR)
AT0000679683 T (EUR)
AT0000A00GK1 VT (EUR)
AT0000A00GE4 VT (HUF)
AT0000A10QN3 VT (CZK)
01.08.2012
01.08.2012
01.08.2012
01.08.2012
01.08.2012
30.04.2011 31.10.2010 AT0000680962 A (EUR)
01.08.2011
    AT0000680970 T (EUR)
AT0000679683 T (EUR)
AT0000A00GK1 VT (EUR)
AT0000A00GE4 VT (HUF)
AT0000A10QN3 VT (CZK)
01.08.2011
01.08.2011
01.08.2011
01.08.2011
01.08.2011
30.04.2009 31.10.2008 AT0000680962 A (EUR)
01.08.2009
    AT0000680970 T (EUR)
AT0000679683 T (EUR)
AT0000A00GK1 VT (EUR)
AT0000A00GE4 VT (HUF)
AT0000A10QN3 VT (CZK)
01.08.2009
01.08.2009
01.08.2009
01.08.2009
01.08.2009
30.04.2008 31.10.2007 AT0000680962 A (EUR)
01.08.2008
    AT0000680970 T (EUR)
AT0000679683 T (EUR)
AT0000A00GK1 VT (EUR)
AT0000A00GE4 VT (HUF)
AT0000A10QN3 VT (CZK)
01.08.2008
01.08.2008
01.08.2008
01.08.2008
01.08.2008
Afisare întreg tabel
Comanda & detalii de derulare

null
Zilnic (în zilele lucrătoare bancare din Austria, exceptând
sărbătorile legale bancare din Austria)


Încheiere comanda
15:00 (în zilele lucrătoare bancare din Austria)


Zi de cumparare/vânzare (zile de comanda)
Zilnic (în zilele lucratoare din Austria)

null
Data ordinului + 2 zi lucrătoare în Austria sau ziua
tranzacţiei de schimb valutar în Austria (Forward pricing)
null
Data ordinului + 4 zile lucrătoare în Austria sau ziua
tranzacţiei de schimb valutar în Austria

Calculare valori de baza
Data tranzacţionării

Banca depozitara
Erste Group Bank AG,
Am Belvedere 1, A-1100 Vienna


Disclaimer

Prezentul material este un mesaj publicitar. Dacă nu este indicată altă sursă, datele provin de la ERSTE-SPARINVEST KAG, Erste Asset Management GmbH şi RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Limbile noastre de comunicare sunt limbile germană şi engleză. Prospectul (precum şi eventualele modificări) au fost publicate în jurnalul oficial al Wiener Zeitung, în conformitate cu prevederile InvFG 2011, varianta în vigoare la momentul respectiv. Prospectul şi materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) stau în mod gratuit la dispoziţia persoanelor interesate, la sediul societăţii de administrare şi al băncii depozitare. Data exactă a ultimei publicări a prospectului, limbile în care este redactat materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) şi eventuale alte locaţii în care sunt disponibile documentele pot fi consultate pe internet la adresa www.erste-am.com.
Prezentul material serveşte ca material informativ suplimentar pentru investitorii noştri şi se bazează pe nivelul de cunoştinţe al persoanelor responsabile de realizarea acestuia la momentul închiderii ediţiei. Analizele şi concluziile noastre sunt de natură generală şi nu iau în considerare nevoile individuale ale investitorilor noştri în ceea ce priveşte câştigurile, situaţia fiscală sau disponibilitatea faţă de risc. Evoluţia din trecut a valorii nu permite formularea unor concluzii de încredere cu privire la evoluţia viitoare a unui fond de investiţii.