ESPA BEST OF EUROPE

Fond de fonduri, cu investiții predominant în acțiuni din Europa.

Înapoi la continut

Informatii din data de /  Pretul din data de: 31.10.2017 / 24.11.2017

Politica de investitii

ESPA BEST OF EUROPE este un fond de fonduri care urmărește un randament de referință și investește în fonduri de acțiuni din Europa. Selecția de fonduri se bazează pe criterii cantitative și calitative. Diversificarea strategiei de investiții și un profil echilibrat risc-randament sunt esențiale pentru stabilirea ponderii fondurilor. Ponderea individuală a unui fond nu poate depăși 20% din active. Investițiile în valută pot fi acoperite până la 20% din activele fondului. Obiectivul fondului este creșterea pe termen lung a valorii titlurilor de participare.

Date de referinta fond

Volum fond EUR  49,80 Mio.
Data lansarii fondului 06.08.2001
An financiar 01.05.  catre  30.04.
Data varsamânt 01.08.
Înregistrat pentru distributie în AT,HU,RO,SK
Comision subscriere 4,00%
null 0,00%
Comision de administrare de pâna la 1,44% p.a.
Clasificare risc conform KID
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Durata de pastrare recomandata Minim 6 ani
Banca depozitara Erste Group Bank AG
Societatea de administrare a investitiilor ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Persoana de contact ansprechpartner@sparinvest.com

Categoria unitatilor de fond ISIN Moneda Pret
Unităţi cu reinvestire (VT) AT0000A0QQK1 EUR 172,23

Evolutie

Zoom / Details

Evolutie conf. OeKB (în %, p.a.)

Moneda Început fond Început de an* 1 an 3 ani 5 ani 10 ani
EUR 3,68 13,11 19,44 9,66 10,53 2,78

* absolut


Performanța anuală (în %, în moneda fondului)

Performanţa este calculată conform metodei OeKB. Comisionul de administrare a fost luat in considerare în calculul performanţei. Comisionul de subscriere care se percepe o singură dată, în valoare de 4,00 % şi alte comisioane care reduc performanţa fondului, cum ar fi comisioane de cont curent sau de constituire depozite, nu sunt luate în considerare. Performanţele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Performanţa prezentată pe o perioadă mai scurtă de 12 luni nu este semnificativă datorită perioadei scurte prezentate.

Dacă nu se indică altfel în mod explicit, performanţele financiare pentru perioade mai mici de 5 ani sunt specificate automat de la data activării fondului. În special, performanţele financiare în decurs de douăsprezece luni nu sunt relevante, datorită perioadei scurte de timp.

Disclaimer

Prezentul material este un mesaj publicitar. Dacă nu este indicată altă sursă, datele provin de la ERSTE-SPARINVEST KAG, Erste Asset Management GmbH şi RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Limbile noastre de comunicare sunt limbile germană şi engleză. Prospectul (precum şi eventualele modificări) au fost publicate în jurnalul oficial al Wiener Zeitung, în conformitate cu prevederile InvFG 2011, varianta în vigoare la momentul respectiv. Prospectul şi materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) stau în mod gratuit la dispoziţia persoanelor interesate, la sediul societăţii de administrare şi al băncii depozitare. Data exactă a ultimei publicări a prospectului, limbile în care este redactat materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) şi eventuale alte locaţii în care sunt disponibile documentele pot fi consultate pe internet la adresa www.erste-am.com.
Prezentul material serveşte ca material informativ suplimentar pentru investitorii noştri şi se bazează pe nivelul de cunoştinţe al persoanelor responsabile de realizarea acestuia la momentul închiderii ediţiei. Analizele şi concluziile noastre sunt de natură generală şi nu iau în considerare nevoile individuale ale investitorilor noştri în ceea ce priveşte câştigurile, situaţia fiscală sau disponibilitatea faţă de risc. Evoluţia din trecut a valorii nu permite formularea unor concluzii de încredere cu privire la evoluţia viitoare a unui fond de investiţii.

Avantaje pentru investitor

 • Investiții diversificate în fonduri de acțiuni din Europa.
 • Portofoliu diversificat prin utilizarea de diferite strategii de investiții.
 • Posibilități de subscriere și răscumpărare în orice moment, la prețul corespunzător.
 • Recomandat pentru economisire.
 • Portofoliu de active separate.
 • Demn de remarcat este

 • Valoarea activului net poate fluctua semnificativ.
 • Valoarea acțiunilor depinde parțial și de valoarea companiei emitente.
 • Investitorii suportă riscul pieței europene.
 • Notificari privind riscul conform Instructiunii privind Fondurile de Investitii din Austria din 2011

  ESPA BEST OF EUROPE poate aloca o cotă semnificativă din active sale pentru investiţii în alte fonduri de investiţii (OPCVM, AOPC) conform secţiunii 71 din Instrucţiunea din 2011 privind Fondurile de Investiţii din Austria.

  Disclaimer

  Prezentul material este un mesaj publicitar. Dacă nu este indicată altă sursă, datele provin de la ERSTE-SPARINVEST KAG, Erste Asset Management GmbH şi RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Limbile noastre de comunicare sunt limbile germană şi engleză. Prospectul (precum şi eventualele modificări) au fost publicate în jurnalul oficial al Wiener Zeitung, în conformitate cu prevederile InvFG 2011, varianta în vigoare la momentul respectiv. Prospectul şi materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) stau în mod gratuit la dispoziţia persoanelor interesate, la sediul societăţii de administrare şi al băncii depozitare. Data exactă a ultimei publicări a prospectului, limbile în care este redactat materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) şi eventuale alte locaţii în care sunt disponibile documentele pot fi consultate pe internet la adresa www.erste-am.com.
  Prezentul material serveşte ca material informativ suplimentar pentru investitorii noştri şi se bazează pe nivelul de cunoştinţe al persoanelor responsabile de realizarea acestuia la momentul închiderii ediţiei. Analizele şi concluziile noastre sunt de natură generală şi nu iau în considerare nevoile individuale ale investitorilor noştri în ceea ce priveşte câştigurile, situaţia fiscală sau disponibilitatea faţă de risc. Evoluţia din trecut a valorii nu permite formularea unor concluzii de încredere cu privire la evoluţia viitoare a unui fond de investiţii.