ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE

Fond de obligaţiuni care investeşte în obligaţiuni europene

Înapoi la continut

Informatii din data de /  Pretul din data de: 30.06.2017 / 21.07.2017

Politica de investitii

Obiectivul investiţional al Fondului ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE este obţinerea de randamente constante din investiţii în obligaţiuni europene. Plasamentele sunt realizate în obligaţiuni de stat, obligaţiuni emise de entităţi supranaţionale, obligaţiuni ipotecare, obligaţiuni garantate şi obligaţiuni corporative. Sunt deţinute atât obligaţiuni în euro cât şi obligaţiuni denominate în alte monede (lire sterline, coroane daneze, suedeze şi norvegiene, franci elveţieni şi zloţi polonezi). Investiţiile pot fi realizate direct în titluri individuale sau indirect, prin intermediul unor fonduri. Expunerea la risc valutar faţă de euro poate reprezenta până la 25% din volumul total de active.

Date de referinta fond

Volum fond EUR  254,74 Mio.
Data lansarii fondului 18.05.1987
An financiar 01.09.  catre  31.08.
Data varsamânt 15.10.
Înregistrat pentru distributie în AT,CZ,DE,HU,RO
Comision subscriere 3,50%
null 0,00%
Comision de administrare de pâna la 0,72% p.a.
Clasificare risc conform KID
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Durata de pastrare recomandata Minim 6 ani
Banca depozitara Erste Group Bank AG
Societatea de administrare a investitiilor ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Persoana de contact ansprechpartner@sparinvest.com

Categoria unitatilor de fond ISIN Moneda Pret
Unităţi cu reinvestire (VT) AT0000673215 EUR 118,10

Evolutie

Zoom / Details

Evolutie conf. OeKB (în %, p.a.)

Moneda Început fond Început de an* 1 an 3 ani 5 ani 10 ani
EUR 5,12 -1,62 -3,80 2,12 2,56 4,20

* absolut


Performanta anuala (în %, în moneda de baza a fondului)

Performanţa este calculată conform metodei OeKB. Comisionul de administrare a fost luat in considerare în calculul performanţei. Comisionul de subscriere care se percepe o singură dată, în valoare de 3,50 % şi alte comisioane care reduc performanţa fondului, cum ar fi comisioane de cont curent sau de constituire depozite, nu sunt luate în considerare. Performanţele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Performanţa prezentată pe o perioadă mai scurtă de 12 luni nu este semnificativă datorită perioadei scurte prezentate.

Dacă nu se indică altfel în mod explicit, performanţele financiare pentru perioade mai mici de 5 ani sunt specificate automat de la data activării fondului. În special, performanţele financiare în decurs de douăsprezece luni nu sunt relevante, datorită perioadei scurte de timp.

Disclaimer

Prezentul material este un mesaj publicitar. Dacă nu este indicată altă sursă, datele provin de la ERSTE-SPARINVEST KAG, Erste Asset Management GmbH şi RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Limbile noastre de comunicare sunt limbile germană şi engleză. Prospectul (precum şi eventualele modificări) au fost publicate în jurnalul oficial al Wiener Zeitung, în conformitate cu prevederile InvFG 2011, varianta în vigoare la momentul respectiv. Prospectul şi materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) stau în mod gratuit la dispoziţia persoanelor interesate, la sediul societăţii de administrare şi al băncii depozitare. Data exactă a ultimei publicări a prospectului, limbile în care este redactat materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) şi eventuale alte locaţii în care sunt disponibile documentele pot fi consultate pe internet la adresa www.erste-am.com.
Prezentul material serveşte ca material informativ suplimentar pentru investitorii noştri şi se bazează pe nivelul de cunoştinţe al persoanelor responsabile de realizarea acestuia la momentul închiderii ediţiei. Analizele şi concluziile noastre sunt de natură generală şi nu iau în considerare nevoile individuale ale investitorilor noştri în ceea ce priveşte câştigurile, situaţia fiscală sau disponibilitatea faţă de risc. Evoluţia din trecut a valorii nu permite formularea unor concluzii de încredere cu privire la evoluţia viitoare a unui fond de investiţii.

Avantaje pentru investitor

 • Diversificarea riscurilor prin investiţii în titlurile unor emitenţi din diferite ţări şi sectoare de activitate
 • Oportunităţi de obţinere a unor randamente atractive pe termen lung
 • Posibile câştiguri din diferenţe de schimb valutar
 • Posibile creşteri de preţ pe fondul scăderii dobânzilor
 • Demn de remarcat este

 • Creşterea dobânzilor poate cauza scăderea preţurilor
 • Fluctuaţiile cursului de schimb pot influenţa negativ preţul titlurilor de participare
 • Clientul suportă riscul de neplată din partea companiilor şi ţărilor emitente
 • Este posibil să apară pierderi
 • Notificari privind riscul conform Instructiunii privind Fondurile de Investitii din Austria din 2011

  ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE poate investi semnificativ în instrumente derivate (incluzând derivate de tip SWAP şi alte instrumente derivate OTC) conform secţiunii 73 din Instrucţiunea privind Fondurile de Investiţii din Austria din 2011.
  Conform dispoziţiilor fondurilor aprobate de Autoritatea de Reglementare a Pieţei Financiare din Austria (FMA), ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE îşi propune să investească mai mult de 35% din activele sale în instrumente financiare şi/sau instrumente de piaţă monetară ale unor emitenţi din sectorul public. O listă detaliată a acestor emitenţi este diponibilă în prospect, paragraful II, punctul 12.
  ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE poate aloca o cotă semnificativă din active sale pentru investiţii în alte fonduri de investiţii (OPCVM, AOPC) conform secţiunii 71 din Instrucţiunea din 2011 privind Fondurile de Investiţii din Austria.

  Disclaimer

  Prezentul material este un mesaj publicitar. Dacă nu este indicată altă sursă, datele provin de la ERSTE-SPARINVEST KAG, Erste Asset Management GmbH şi RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Limbile noastre de comunicare sunt limbile germană şi engleză. Prospectul (precum şi eventualele modificări) au fost publicate în jurnalul oficial al Wiener Zeitung, în conformitate cu prevederile InvFG 2011, varianta în vigoare la momentul respectiv. Prospectul şi materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) stau în mod gratuit la dispoziţia persoanelor interesate, la sediul societăţii de administrare şi al băncii depozitare. Data exactă a ultimei publicări a prospectului, limbile în care este redactat materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) şi eventuale alte locaţii în care sunt disponibile documentele pot fi consultate pe internet la adresa www.erste-am.com.
  Prezentul material serveşte ca material informativ suplimentar pentru investitorii noştri şi se bazează pe nivelul de cunoştinţe al persoanelor responsabile de realizarea acestuia la momentul închiderii ediţiei. Analizele şi concluziile noastre sunt de natură generală şi nu iau în considerare nevoile individuale ale investitorilor noştri în ceea ce priveşte câştigurile, situaţia fiscală sau disponibilitatea faţă de risc. Evoluţia din trecut a valorii nu permite formularea unor concluzii de încredere cu privire la evoluţia viitoare a unui fond de investiţii.