YOU INVEST Balanced RON

În conformitate cu standardul European Fund and Asset Management Association (Clasificarea Fondurilor Europene – The European Fund Classification EFC Categories, Aprillie 2012), unde şi Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România este membră, ţinând seama de politica de investiţii, Fondul este un fond de absolute return multi-strategy.

Fondul Deschis de Investiţii YOU INVEST Balanced RON este un fond al cărui obiectiv îl reprezintă creşterea de capital.

Alocarea strategică a portofoliului Fondului este: 15% acțiuni sau titluri de participare ale O.P.C.V.M şi/sau A.O.P.C. care investesc preponderent în acțiuni si 85% alte instrumente financiare, în condițiile şi limitele permise de reglementările în vigoare.

Perioada recomandată de investiţii

Fondul recomandă membrilor săi plasarea resurselor financiare pe termen de minim 5 ani.

Comision de subscriere

  • 1%  
  • Negociabil, cu condiţia ca investiţia să fie menţinută cel puţin 365 zile de la data emiterii titlurilor de participare. 

Comision de răscumpărare: 0%

Fondul deschis de investiţii YOU INVEST Balanced RON este autorizat prin Autorizaţia nr. 23/14.02.2014 şi este înregistrat cu nr. CSC06FDIR400089 din Registrul Public al Autorităţii.

Titlurile de participare pot fi subscrise/răscumparate la sediul SAI Erste Asset Management şi la toate unităţile BCR din ţară.