YOU INVEST Balanced EUR

În conformitate cu standardul European Fund and Asset Management Association (Clasificarea Fondurilor Europene – The European Fund Classification EFC Categories, Aprillie 2012), unde şi Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România este membră, ţinând seama de politica de investiţii, Fondul este un fond de absolute return multi-strategy.

Fondul Deschis de Investiţii YOU INVEST Balanced EUR este un fond al cărui obiectiv îl reprezintă creşterea de capital.

Alocarea strategică a portofoliului Fondului este: 15% acțiuni sau titluri de participare ale O.P.C.V.M şi/sau A.O.P.C. care investesc preponderent în acțiuni şi  85% alte instrumente financiare, în condițiile şi limitele permise de reglementările în vigoare.

Perioada recomandată de investiţii

Fondul recomandă membrilor săi plasarea resurselor financiare pe termen de minim 5 ani.

Comision de subscriere:

  • 1%
  • Negociabil, cu condiţia ca investiţia să fie menţinută cel puţin 365 zile de la data emiterii titlurilor de participare.

Comision de răscumparare: 0%

YOU INVEST Balanced EUR este autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 370 / 25.04.2013 şi numărul CSC06FDIR / 400082 din Registrul Public al Autorităţii.

Titlurile de participare pot fi subscrise/răscumparate la sediul SAI Erste Asset Management şi la toate unităţile BCR din ţară.

Documente: