YOU INVEST Active RON

În conformitate cu standardul European Fund and Asset Management Association – EFAMA, unde şi Asociaţia Administratorilor de Fonduri este membră, în funcţie de politica de investiţii anunţată în prezentul prospect de emisiune, Fondul YOU INVEST Active RON este un fond de absolute return multi-strategy.

Alocarea strategică a  portofoliului Fondului este: 25% acţiuni sau titluri de participare ale O.P.C.V.M. şi/sau A.O.P.C. care investesc preponderent în acţiuni; 75% alte instrumente financiare în condiţiile şi limitele permise de reglementările în vigoare.
 

Perioada recomandată de investiţii

Fondul recomandă membrilor săi plasarea resurselor financiare pe termen de minim 7 ani.

Comision de subscriere:

  • 1% 
  • Negociabil, cu condiţia ca investiţia să fie menţinută cel puţin 365 zile de la data alocării titlurilor de participare.

Comision de răscumparare: 0%


YOU INVEST Active RON are autorizaţia CNVM nr. 1870/2007 şi este înregistrat sub nr. CSC06FDIR/400042 în Registrul A.S.F.

Titlurile de participare pot fi subscrise/răscumparate la sediul SAI Erste Asset Management şi la toate unităţile BCR din ţară.

 

Documente


Formulare operaţiuni: