Prezentare ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR

Fondul Deschis de Investiţii ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR este un fond de obligațiuni.

Alocarea strategică din punct de vedere al categoriilor de active este de: 80% obligaţiuni sau titluri de participare ale O.P.C.V.M şi/sau A.O.P.C. care investesc preponderent în obligaţiuni şi 20% alte active.

Fondul nu va investi în acţiuni iar cel puțin 70% din activele Fondului au expunere pe euro (expunere directă sau prin hedging).    

 

Perioada recomandată de investiţii

Fondul recomandă membrilor săi plasarea resurselor financiare pe termen de 1-3 ani.

Comision de subscriere:

  • 0,1%
  • Negociabil, cu condiţia ca investiţia să fie menţinută cel puţin 365 zile de la data emiterii titlurilor de participare.

Comision de răscumparare: 0%

ERSTE BOND FLEXIBLE ROMANIA EUR este autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 371 / 25.04.2013 şi numărul CSC06FDIR / 400081 din Registrul Public al Autorităţii.

Titlurile de participare pot fi subscrise/răscumparate la sediul SAI Erste Asset Management şi la toate unităţile BCR din ţară.

Documente: