Prezentare ERSTE MONEY MARKET RON (fost ERSTE Monetar)

Fondul Deschis de Investiţii ERSTE MONEY MARKET RON este un fond de piaţă monetară căruia îi sunt caracteristice scadenţe medii ponderate şi durate de viaţă medii ponderate mai lungi.

Activele Fondului vor fi investite cu precădere în instrumente ale pieţei monetare şi depozite bancare dar şi în obligaţiuni sau alte instrumente cu venit fix ale unor emitenţi corporativi cu grad de risc redus.

Perioada recomandată de investiţii

Fondul recomandă membrilor săi plasarea resurselor financiare pe termen de 3-12 luni.

Comision de subscriere: 0%

Comision de răscumparare: 0%

ERSTE MONEY MARKETRON este autorizat prin Decizia C.N.V.M. nr. 596 / 04.07.2012 şi numărul CSC06FDIR / 400079 din Registrul Public al A.S.F.

Titlurile de participare pot fi subscrise/răscumparate la sediul SAI Erste Asset Management şi la toate unităţile BCR din ţară.

 

Documente:


Formulare operaţiuni: