Prezentare ERSTE BOND FLEXIBLE RON (fost BCR Obligaţiuni)

Fondul deschis de investiții ERSTE BOND FLEXIBLE RON este un fond de obligaţiuni.

Alocarea strategică din punct de vedere al categoriilor de active este de: 80% obligaţiuni sau titluri de participare ale O.P.C.V.M şi/sau A.O.P.C. care investesc preponderent în obligaţiuni şi 20% alte active. Alocarea strategică a portofoliului, din punct de vedere al localizării entitatilor emitente, va fi de 80% în instrumente emise/oferite de entităţi înregistrate în România sau care au piaţa principală de listare România. Fondul nu poate investi în acţiuni iar cel puţin 70% din activele Fondului au expunere pe moneda locală (expunere directă sau prin hedging).


Fondul BCR Monetar (fond absorbit) a fuzionat cu fondul ERSTE BOND FLEXIBLE RON (fond absorbant) în data de 29.06.2012. În urma fuziunii, o unitate de fond BCR Monetar s-a transformat în 0.98568153 titluri de participare ERSTE BOND FLEXIBLE RON.
 

Perioada recomandată de investiţii

Fondul recomandă membrilor săi plasarea resurselor financiare pe termen de 1-3 ani.

Comision de subscriere: 

  • 0.2%;
  • Negociabil, cu condiţia ca investiţia să fie menţinută cel putin 365 zile de la data alocării titlurilor de participare.

Comision de răscumpărare: 0%

ERSTE BOND FLEXIBLE RON este autorizat prin Decizia CNVM nr. 1872/9.10.2007, numărul CSC06FDIR/400039 din Registrul ASF.
 

Titlurile de participare pot fi subscrise/răscumpărate la sediul SAI Erste Asset Management şi la toate unităţile BCR din ţară.


 

Documente:


Formulare operaţiuni: