Prezentare ERSTE BALANCED RON (fost BCR Dinamic)

Fondul deschis de investiții ERSTE BALANCED RON este un fond diversificat, de tip echilibrat.
Fondul investeşte între 35% şi 65% din activele sale în instrumente cu venit variabil şi menţine o expunere de cel puţin 70% pe moneda locală (expunere directă sau prin hedging).
Alocarea strategică din punct de vedere al localizării entităţilor emitente va fi de 80% în instrumente emise/oferite de entităţi înregistrate în România sau care au piaţa principală de listare România.

Perioada recomandată de investiţii

Fondul recomandă membrilor săi plasarea resurselor financiare pe termen de 3-5 ani.

Comision de subscriere:

  • 1%
  • Negociabil, cu condiţia ca investiţia să fie mentinută cel putin 365 zile de la data alocării titlurilor de participare.

Comision de răscumparare: 0%

ERSTE BALANCED RON are autorizaţia CNVM nr. 3117/ 2004 şi este înregistrat la nr. CSC06FDIR/400002 în Registrul ASF.

Titlurile de participare pot fi subscrise/răscumpărate la sediul SAI Erste Asset Management şi la toate unităţile BCR din ţară.Documente:

 
Formulare operaţiuni: