Prezentare BCR Monetar

Stimaţi investitori ai fondului BCR Monetar,


Vă aducem la cunostinţă că aşa cum aţi fost anunţaţi prin nota de informare publicată în data de 13.06.2012, fondul BCR Monetar a fuzionat cu fondul BCR Obligaţiuni.

În urma fuziunii celor 2 fonduri din data de 29.06.2012, o unitate de fond BCR Monetar s-a transformat în 0.98568153 unităţi de fond BCR Obligaţiuni.

De exemplu, investitorul care deţinea 1000 unităţi de fond BCR Monetar acum deţine 985.68 unităţi de fond BCR Obligaţiuni.

Prin Decizia 633/18.07.2012 a fost retrasă autorizaţia de funcţionare a fondului deschis de investiţii BCR Monetar şi a fost radiat din Registrul Public C.N.V.M.

SAI ERSTE Asset Management SA
Info fonduri Erste Asset Management - 25.06.2012