ERSTE BOND DANUBIA

Fond de obligaţiuni europene, cu predilecţie titluri de stat

Înapoi la continut

Informatii din data de /  Pretul din data de: 28.02.2017 / 27.03.2017

Politica de investitii

ESPA BOND DANUBIA investeşte cu predilecţie în titluri de stat ale noilor state membre ale UE, cum ar fi Polonia, Ungaria şi Republica Cehă, precum şi în alte valori mobiliare ale emitenţilor din această regiune. Includem în universul investiţional şi Turcia şi fostele republici sovietice ca state aflate în procesul de convergenţă la UE. În afară de obligaţiuni în moneda locală ale ţărilor convergente, fondul investeşte în emisiuni de obligaţiuni în euro. În funcţie de situaţia de pe piaţă, riscul valutar poate fi acoperit temporar. Fondul se adresează investitorilor care doresc să obţină atât un randament constant, cât şi câştiguri de capital din convergenţă.

Date de referinta fond

Volum fond EUR  362,65 Mio.
Data lansarii fondului 01.07.1997
An financiar 01.06.  catre  31.05.
Data varsamânt 01.09.
Înregistrat pentru distributie în AT,CZ,DE,ES,HU,RO,SK
Comision subscriere 3,50%
null 0,00%
Comision de administrare de pâna la 0,72% p.a.
Clasificare risc conform KID
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Durata de pastrare recomandata Minim 6 ani
Banca depozitara Erste Group Bank AG
Societatea de administrare a investitiilor ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Persoana de contact ansprechpartner@sparinvest.com

Categoria unitatilor de fond ISIN Moneda Pret
Unităţi cu reinvestire (VT) AT0000673199 EUR 175,06

Evolutie

Zoom / Details

Evolutie conf. OeKB (în %, p.a.)

Moneda Început fond Început de an* 1 an 3 ani 5 ani 10 ani
EUR 5,64 0,68 0,44 2,98 3,00 3,94

* absolut


Performanta anuala (în %, în moneda de baza a fondului)

Performanţa este calculată conform metodei OeKB. Comisionul de administrare a fost luat in considerare în calculul performanţei. Comisionul de subscriere care se percepe o singură dată, în valoare de 3,50 % şi alte comisioane care reduc performanţa fondului, cum ar fi comisioane de cont curent sau de constituire depozite, nu sunt luate în considerare. Performanţele anterioare ale fondurilor nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Performanţa prezentată pe o perioadă mai scurtă de 12 luni nu este semnificativă datorită perioadei scurte prezentate.

Dacă nu se indică altfel în mod explicit, performanţele financiare pentru perioade mai mici de 5 ani sunt specificate automat de la data activării fondului. În special, performanţele financiare în decurs de douăsprezece luni nu sunt relevante, datorită perioadei scurte de timp.

Disclaimer

Prezentul material este un mesaj publicitar. Dacă nu este indicată altă sursă, datele provin de la ERSTE-SPARINVEST KAG, Erste Asset Management GmbH şi RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Limbile noastre de comunicare sunt limbile germană şi engleză. Prospectul (precum şi eventualele modificări) au fost publicate în jurnalul oficial al Wiener Zeitung, în conformitate cu prevederile InvFG 2011, varianta în vigoare la momentul respectiv. Prospectul şi materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) stau în mod gratuit la dispoziţia persoanelor interesate, la sediul societăţii de administrare şi al băncii depozitare. Data exactă a ultimei publicări a prospectului, limbile în care este redactat materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) şi eventuale alte locaţii în care sunt disponibile documentele pot fi consultate pe internet la adresa www.erste-am.com.
Prezentul material serveşte ca material informativ suplimentar pentru investitorii noştri şi se bazează pe nivelul de cunoştinţe al persoanelor responsabile de realizarea acestuia la momentul închiderii ediţiei. Analizele şi concluziile noastre sunt de natură generală şi nu iau în considerare nevoile individuale ale investitorilor noştri în ceea ce priveşte câştigurile, situaţia fiscală sau disponibilitatea faţă de risc. Evoluţia din trecut a valorii nu permite formularea unor concluzii de încredere cu privire la evoluţia viitoare a unui fond de investiţii.

Avantaje pentru investitor

 • Investiţie în cele mai profitabile obligaţiuni ale Europei de Est;
 • Diversificare mare, investiţiile fiind realizate în diferite ţări, valute şi sectoare selectate;
 • Câştiguri posibile din diferenţele de curs valutar;
 • Venituri din aprecierea instrumentelor din portofoliu în condiţii de scădere a ratelor dobânzii.
 • Demn de remarcat este

 • Creşterea dobânzilor poate duce la scăderea preţurilor pe termen scurt;
 • Fluctuaţiile valutelor străine pot afecta fondul;
 • Perioada de investire recomandată este de cel puţin 5 ani.
 • Notificari privind riscul conform Instructiunii privind Fondurile de Investitii din Austria din 2011

  Conform dispoziţiilor fondurilor aprobate de Autoritatea de Reglementare a Pieţei Financiare din Austria (FMA), ERSTE BOND DANUBIA îşi propune să investească mai mult de 35% din activele sale în instrumente financiare şi/sau instrumente de piaţă monetară ale unor emitenţi din sectorul public. O listă detaliată a acestor emitenţi este diponibilă în prospect, paragraful II, punctul 12.

  Disclaimer

  Prezentul material este un mesaj publicitar. Dacă nu este indicată altă sursă, datele provin de la ERSTE-SPARINVEST KAG, Erste Asset Management GmbH şi RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Limbile noastre de comunicare sunt limbile germană şi engleză. Prospectul (precum şi eventualele modificări) au fost publicate în jurnalul oficial al Wiener Zeitung, în conformitate cu prevederile InvFG 2011, varianta în vigoare la momentul respectiv. Prospectul şi materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) stau în mod gratuit la dispoziţia persoanelor interesate, la sediul societăţii de administrare şi al băncii depozitare. Data exactă a ultimei publicări a prospectului, limbile în care este redactat materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) şi eventuale alte locaţii în care sunt disponibile documentele pot fi consultate pe internet la adresa www.erste-am.com.
  Prezentul material serveşte ca material informativ suplimentar pentru investitorii noştri şi se bazează pe nivelul de cunoştinţe al persoanelor responsabile de realizarea acestuia la momentul închiderii ediţiei. Analizele şi concluziile noastre sunt de natură generală şi nu iau în considerare nevoile individuale ale investitorilor noştri în ceea ce priveşte câştigurile, situaţia fiscală sau disponibilitatea faţă de risc. Evoluţia din trecut a valorii nu permite formularea unor concluzii de încredere cu privire la evoluţia viitoare a unui fond de investiţii.