ERSTE BOND DANUBIA

Fond de obligaţiuni europene, cu predilecţie titluri de stat

Înapoi la continut

Informatii din data de /  Pretul din data de: 30.11.2017 / 07.12.2017

Documente

Prospect (PDF)

Raport anual Raport semestrial Tratament fiscal în funcţie de categoria unităţii de fond Data plăţii
31.05.2017 30.11.2016 AT0000831409 A (EUR)
AT0000A1XQV2 A (HUF)
AT0000A1XQU4 A (CZK)
AT0000A1XG74 A (EUR)
AT0000A1X5G2 A (EUR)
AT0000A1XGA7 A (EUR)
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
    AT0000639398 VT (CZK)
AT0000673199 VT (EUR)
AT0000831417 T (EUR)
AT0000812946 T (EUR)
AT0000A00GD6 VT (HUF)
AT0000A1XQT6 T (CZK)
AT0000A1XQW0 T (HUF)
AT0000A1X5J6 VT (EUR)
AT0000A1XHX7 VT (EUR)
AT0000A1XQS8 VT (CZK)
AT0000A1XGB5 T (EUR)
AT0000A1XG82 T (EUR)
AT0000A1X5H0 T (EUR)
AT0000A1XQX8 VT (HUF)
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
31.05.2016 30.11.2015 AT0000831409 A (EUR)
01.09.2016
    AT0000639398 VT (CZK)
AT0000673199 VT (EUR)
AT0000831417 T (EUR)
AT0000812946 T (EUR)
AT0000A00GD6 VT (HUF)
01.09.2016
01.09.2016
01.09.2016
01.09.2016
01.09.2016
31.05.2015 30.11.2014 AT0000831409 A (EUR)
01.09.2015
    AT0000639398 VT (CZK)
AT0000673199 VT (EUR)
AT0000831417 T (EUR)
AT0000812946 T (EUR)
AT0000A015B8 VT (USD)
AT0000A00GD6 VT (HUF)
01.09.2015
01.09.2015
01.09.2015
01.09.2015
01.09.2015
01.09.2015
31.05.2014 30.11.2013 AT0000831409 A (EUR)
01.09.2014
    AT0000639398 VT (CZK)
AT0000673199 VT (EUR)
AT0000831417 T (EUR)
AT0000812946 T (EUR)
AT0000A015B8 VT (USD)
AT0000A00GD6 VT (HUF)
01.09.2014
01.09.2014
01.09.2014
01.09.2014
01.09.2014
01.09.2014
31.05.2013 30.11.2012 AT0000831409 A (EUR)
01.09.2013
    AT0000639398 VT (CZK)
AT0000673199 VT (EUR)
AT0000831417 T (EUR)
AT0000812946 T (EUR)
AT0000A015B8 VT (USD)
AT0000A00GD6 VT (HUF)
01.09.2013
01.09.2013
01.09.2013
01.09.2013
01.09.2013
01.09.2013
31.05.2012 30.11.2011 AT0000831409 A (EUR)
01.09.2012
    AT0000639398 VT (CZK)
AT0000673199 VT (EUR)
AT0000831417 T (EUR)
AT0000812946 T (EUR)
AT0000A015B8 VT (USD)
AT0000A00GD6 VT (HUF)
01.09.2012
01.09.2012
01.09.2012
01.09.2012
01.09.2012
01.09.2012
31.05.2011 30.11.2010 AT0000831409 A (EUR)
01.09.2011
    AT0000639398 VT (CZK)
AT0000673199 VT (EUR)
AT0000831417 T (EUR)
AT0000812946 T (EUR)
AT0000A015B8 VT (USD)
AT0000A00GD6 VT (HUF)
01.09.2011
01.09.2011
01.09.2011
01.09.2011
01.09.2011
01.09.2011
31.05.2010 30.11.2009 AT0000831409 A (EUR)
01.09.2010
    AT0000639398 VT (CZK)
AT0000673199 VT (EUR)
AT0000831417 T (EUR)
AT0000812946 T (EUR)
AT0000A015B8 VT (USD)
AT0000A00GD6 VT (HUF)
01.09.2010
01.09.2010
01.09.2010
01.09.2010
01.09.2010
01.09.2010
31.05.2009 30.11.2008 AT0000831409 A (EUR)
01.09.2009
    AT0000639398 VT (CZK)
AT0000673199 VT (EUR)
AT0000831417 T (EUR)
AT0000812946 T (EUR)
AT0000A015B8 VT (USD)
AT0000A00GD6 VT (HUF)
AT0000622964 VT (SKK)
01.09.2009
01.09.2009
01.09.2009
01.09.2009
01.09.2009
01.09.2009
01.09.2009
31.05.2008 30.11.2007 AT0000831409 A (EUR)
01.09.2008
    AT0000639398 VT (CZK)
AT0000673199 VT (EUR)
AT0000831417 T (EUR)
AT0000812946 T (EUR)
AT0000A015B8 VT (USD)
AT0000A00GD6 VT (HUF)
AT0000622964 VT (SKK)
01.09.2008
01.09.2008
01.09.2008
01.09.2008
01.09.2008
01.09.2008
01.09.2008
Afisare întreg tabel
Comanda & detalii de derulare

null
Zilnic (în zilele lucratoare bancare din Austria, exceptând
sarbatorile legale bancare din Austria)


Încheiere comanda
15:00 (în zilele lucratoare bancare din Austria)

Zi de cumparare/vânzare (zile de comanda)
Zilnic (în zilele lucrătoare din Austria)

null
Data ordinului + 1 zi lucratoare în Austria sau ziua
tranzacţiei de schimb valutar în Austria (Forward pricing)
null
Data ordinului + 3 zile lucrătoare în Austria sau ziua
tranzacţiei de schimb valutar în Austria


Calculare valori de baza
Data tranzactionarii

Banca depozitara
Erste Group Bank AG,
Am Belvedere 1, A-1100 Vienna


Disclaimer

Prezentul material este un mesaj publicitar. Dacă nu este indicată altă sursă, datele provin de la ERSTE-SPARINVEST KAG, Erste Asset Management GmbH şi RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Limbile noastre de comunicare sunt limbile germană şi engleză. Prospectul (precum şi eventualele modificări) au fost publicate în jurnalul oficial al Wiener Zeitung, în conformitate cu prevederile InvFG 2011, varianta în vigoare la momentul respectiv. Prospectul şi materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) stau în mod gratuit la dispoziţia persoanelor interesate, la sediul societăţii de administrare şi al băncii depozitare. Data exactă a ultimei publicări a prospectului, limbile în care este redactat materialul „Informaţii esenţiale pentru investitori” (KID) şi eventuale alte locaţii în care sunt disponibile documentele pot fi consultate pe internet la adresa www.erste-am.com.
Prezentul material serveşte ca material informativ suplimentar pentru investitorii noştri şi se bazează pe nivelul de cunoştinţe al persoanelor responsabile de realizarea acestuia la momentul închiderii ediţiei. Analizele şi concluziile noastre sunt de natură generală şi nu iau în considerare nevoile individuale ale investitorilor noştri în ceea ce priveşte câştigurile, situaţia fiscală sau disponibilitatea faţă de risc. Evoluţia din trecut a valorii nu permite formularea unor concluzii de încredere cu privire la evoluţia viitoare a unui fond de investiţii.