Obligaţii fiscale

Precizări generale privind impozitarea:

  • Începând cu data de 01.07.2010, conform Codului Fiscal, impozitul aplicat persoanelor fizice pe câştigurile obţinute din transferul unităţilor de fond este de 16%, indiferent de perioada de deţinere a titlurilor.
  • Începând cu 01.01.2013, câştigul net/pierderea netă anuală înregistrată în urma răscumpărării unităţilor de fond, respectiv impozitul anual datorat în urma acestor tranzacţii, se determină doar în baza declaraţiei ANUALE depuse de contribuabil.

Fişa de portofoliu

Fişa de portofoliu este transmisă investitorilor letric cu scrisoare recomandată la adresa de corespondenţă* (dacă există) sau la adresa de domiciliu, împreună cu o scrisoare în care sunt precizaţi paşii de urmat.

*Adresa de corespondenţă se regăseşte pe formularul de adeziune sau poate fi adăugată /modificată ulterior printr-un formular de modificări.

IMPORTANT! SAI Erste Asset Management SA nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele modificări care nu au fost notificate.

Fişa de portofoliu conţine Căştigul/Pierderea realizată pentru perioada de raportare. Calculul căştigului/pierderii se realizează ca diferenţă între (i) preţul de răscumpărare şi (ii) preţul de cumpărare/subscriere, neţinând cont de perioada deţinerii. (i) Preţul de răscumpărare este preţul cuvenit investitorului la retragerea (totală sau parţială) din fond. (ii) Preţul de cumpărare/subscriere este preţul plătit pentru achiziţionarea unităţilor de fond respective.

 

Declaraţia 200

Declaraţia 200 reprezintă declaraţia anuală pe care trebuie să o depună persoanele fizice până la data de 25 mai a.c. la administraţia financiară de care investitorul aparţine (în raza căreia are domiciliul).
Declaraţia 200 se solicită de la Administraţia Financiară sau se poate descărca împreună cu Instrucţiunile de completare de mai jos.

În cazul în care aţi efectuat operaţiuni de răscumpărare şi nu aţi intrat în posesia fişei de portofoliu, puteţi solicita informaţii pe adresa de e-mail: office@erste-am.ro.

Istoric impozitare

1. Perioada 01.01.2009 - 31.12.2009: câştigul obţinut din transferul unităţilor de fond a fost scutit de impozitare.

2. Perioada 01.01.2010 - 30.06.2010:

  • dacă perioada de deţinere a unităţilor de fond era de sub 1 an, impozitul perceput era de 16% , din care 1% era reţinut de societatea de administrare;
  • dacă perioada de deţinere era de peste 1 an, impozitul perceput a fost de 1% reţinut de societatea de administrare.