Ce este CRS – Standardul Comun de Raportare?

Standardul Comun de Raportare (CRS) reprezintă iniţiativa Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) pentru aplicarea schimbului automat de informații în domeniul fiscal. Un număr de 74 de state au semnat până acum acorduri pentru schimbul de informații în domeniul fiscal: http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/MCAA-Signatories.pdf.

CRS a fost implementat în cadrul Uniunii Europene prin Directiva 2014/107/UE privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal. Aceste prevederi legale au în vedere transparența procedurii de colectare taxe și impozite și diminuarea fraudei și a evaziunii fiscale transfrontaliere prin înlăturarea situațiilor în care ar exista venituri neraportate în mod corespunzător, ce ar duce la imposibilitatea obiectivă a statului îndreptățit de a aplica rețineri de taxe și impozite să procedeze în acest sens.

România
Începând cu data de 01.01.2016 intră în vigoare noul Cod de Procedură Fiscală, ce transpune la nivel național Directiva 2014/107/EU privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal. SAI Erste Asset Management este obligată să aplice normele de raportare și de diligentă fiscală parte integrantă a codului, începând cu data de 01.01.2016.