Imagini


Dragos NEACŞU

Preşedinte al Directoratului/Director General

Responsabilităţi: investiţii, vânzări, marketing, comunicare & PR, resurse umane, juridic.

 


Valentina BEREVOIANU

Director Financiar Executiv

Responsabilităţi: coordonează şi supervizează activitatea financiară şi de operaţiuni

 


Mag. Heinz Bednar

Preşedinte

 


Thomas Schaufler

Membru al Directoratului


Mag. Christian Schön

Membru al Directoratului


Mag. Paul Severin 

Director Comunicare şi PR