imageRelaţii de cooperare

Cooperare în domeniul Responsabilităţii sociale 

 

WWF

Anul 2006 a marcat stabilirea parteneriatului dintre subsidiara EAM ERSTE SPARINVEST (ESPA) şi World Wide Fund For Nature (WWF) Austria.
 

De atunci, două fonduri de acţiuni - ERSTE WWF STOCK UMWELT şi ERSTE WWF STOCK CLIMATE CHANGE – includ în denumirea lor acronimul WWF. Având în vedere expertiza sa în calitate de organizaţie ecologistă de prim rang, WWF asigură faptul că acţiunile selectate de aceste două fonduri respectă cele mai stricte criterii ecologice şi de responsabilitate socială.

ERSTE SPARINVEST a renunţat la o parte din comisioanele de administrare încasate pentru a susţine programul de protejare a apelor şi de schimbări climatice lansat de WWF Austria. De la începutul proiectului, au fost investiţi în virtutea acestei colaborări un milion de euro pentru proiecte inovatoare în domeniul conservării apelor şi climei. Acest parteneriat, situat într-o zonă de interferenţă între mediul înconjurător şi economie, demonstrează că lumea financiară şi conceptul de sustenabilitate nu se află în contradicţie.

 

PRI

Principiile pentru investiţii responsabile (PRI = Principles of Responsible Investment) reprezintă o serie de principii-cadru al căror scop este acela de a include aspectele sociale şi de mediu în cadrul procesului investiţional. Această iniţiativă a fost lansată în anul 2006 de Secretarul General ONU Kofi Annan şi beneficiază de fonduri acordate prin Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu. Până în prezent, în jur de 400 de administratori de fonduri care deţin în administrare active în valoare de aproximativ 14 trilioane de dolari au aderat la principiile PRI. În 2009, ERSTE SPARINVEST a fost prima societate de administrare a investiţiilor din Austria care a aderat la iniţiativa PRI.

 

CRIC

ERSTE-SPARINVEST, filială EAM, este din 2011 membru Corporate Responsibility Interface Center (CRIC) e. V.

CRIC este una din cele mai mari comunităţi de investitori, având rolul de a promova etica în afaceri în spaţiul german. Aceasta doreşte creştere importanţei aspectelor social-culturale şi de protecţie a mediului pentru companii. Aceste obiective pot fi atinse prin conştientizarea importanţei fondurilor de investiţii etice la nivelul societăţii, mediului politic şi economic şi promovarea intereselor investitorilor faţă de companii("angajament"), mediul politic şi pieţele financiare. CRIC este atât o platformă de informare cât şi un centru de competenţe, acesta concentrându-se pe cercetări ştiinţifice concomitente.


 

Relaţii de cooperare în scopul administrării investiţiilor

 

Erste Asset Management cooperează nu doar cu societăţi de investiţii financiare, ci şi cu bănci de investiţii de nivel internaţional. Avem acces direct permanent la experţi în anumite ţări sau industrii, care ne oferă suport pentru realizarea unor analize de investiţii specifice (de ex. pieţe emergente, sectorul farmaceutic, etc.).

În ceea ce priveşte administrarea de portofolii, nu ne bazăm în exclusivitate pe expertiză in-house. Mai ales în cazul în care trebuie să aplicăm strategii specifice pentru segmente de piaţă de nişă sau extrem de specializate, cum este de exemplu cazul acţiunilor societăţilor japoneze sau segmentului de instrumente cu randament ridicat, ne bazăm pe experienţa administratorilor de investiţii şi partenerilor externi.
 

În prezent, colaborăm îndeaproape cu următoarele instituţii:
 

Daiwa Asset Management – partenerul EAM pentru acţiunile emise de companiile japoneze

Daiwa Asset Management Co. Ltd. este o societate de administrare a investiţiilor membră a Daiwa Securities Group, una dintre cele mai mari societăţi de servicii financiare din Japonia. Înfiinţată în 1959, societatea administrează în prezent 122 de miliarde de dolari în active, ceea ce o poziţionează pe locul 2 în piaţă.
Daiwa Asset Management are mai mult de 700 de angajaţi şi dispune în plus şi de o reţea globală de analişti de investiţii prin intermediul propriului Departament de analiză pentru investiţii din Tokyo. Daiwa Asset Management administrează peste 300 de fonduri care cuprind diferite categorii de active şi a înregistrat succese remarcabile, mai ales în ceea ce priveşte nivelul randamentului obţinut prin investiţiile în acţiuni emise de companii japoneze.

 

GaveKal – partenerul EAM în cercetări de piaţă

GaveKal, unul din principalii furnizori de studii pentru investiţii la nivel global, a fost înfiinţat în 2001 de către Charles Gave, Anatole Kaletsky şi Louis-Vincent Gave. Gavekal oferă de asemenea servicii de consultanţă pentru mai multe fonduri de investiţii, care administrează împreună peste 1,2 miliarde dolari SUA. Compania, cu ai săi opt parteneri şi 45 de angajaţi, are sediul central în Hong Kong şi filiale în SUA, Europa şi China.

Gavekal oferă servicii de management a datelor şi fondurilor pe baza cercetărilor de piaţă efectuate. Compania îşi face cunoscute ideile inovative prin intermediul seminariilor şi publicaţiilor.

 

Invesco – partenerul EAM pentru strategiile de administrare a fondurilor de acţiui

Cu active administrate în valoare de peste 672 miliarde dolari, cu mai mult de 600 de experţi în investiţii şi o reţea extinsă în 20 de ţări, Invesco este una dintre cele mai mari societăţi de servicii de investiţii financiare din lume. Societatea are sediul social în Atlanta, Statele Unite. Invesco este listata la Bursa din New York şi este inclusă în indicele S & P 500.

Echipele de experţi au definit o filozofie de investiţii clară, care face obiectul unui control al calităţii riguros, dublat de strategii eficiente de administrare a riscurilor. Gama diversificată de produse oferite de Invesco acoperă toate pieţele importante de acţiuni şi obligaţiuni, precum şi alte categorii de active, atât la nivel regional cât şi internaţional.

 

Prudential – partenerul EAM pentru obligaţiunile americane cu randament ridicat

Cu aproximativ 50.000 de angajaţi şi active administrate în valoare de peste 900 de miliarde de dolari, Prudential Financial, Inc. este una dintre cele mai mari societăţi care oferă servicii financiare la nivel mondial. Societatea cu sediul in Newark, New Jersey (SUA) se poate mândri cu mai mult de 135 de ani vechime în furnizarea de servicii de administrare a investiţiilor şi de asigurări în Europa, Asia, America Latină şi Statele Unite.

Divizia de administrare a investiţiilor se numeşte Pramerica Investment Management şi administrează active în valoare de 637 miliarde dolari, ceea ce o poziţionează pe locul unsprezece în lume şi zece în Statele Unite în clasamentul administratorilor de fonduri.