imageManagementul riscurilor

Pentru EAM, activitatea de administrare a riscurilor este la fel de importantă ca orice altă activitate de zi cu zi. Sunt administrate în primul rând riscurile prezente pe piaţa de capital, precum riscul de piaţă (volatilitatea), riscul de credit şi riscul de lichiditate. În plus, este monitorizat şi limitat şi riscul operaţional, care este în principal influenţat de factori interni, de exemplu angajaţi, structuri sau sisteme cât şi de factori externi.

 

 

Managementul riscurilor aferente fondurilor de investiţii

Pentru fiecare fond de investiţii se stabileşte un profil de risc, iar riscurile aferente fiecărui instrument financiar în care se investeşte sunt verificate zilnic. Monitorizarea zilnică a riscurilor este realizată prin intermediul unui soft de ultimă generaţie, iar rezultatele evaluării riscurilor sunt interpretate de o echipă formată din zece experţi (cu o experienţă în medie de unsprezece ani).

 

Raportare continuă

Conducerea şi toate departamentele implicate sunt alertate imediat în cazul depăşirii anumitor limite stabilite, iar măsurile împotriva posibilelor efecte negative trebuie luate în termen de 24 de ore.

 

Auditarea sistemului de control

Sistemul de management al riscurilor face şi el obiectul unei monitorizări permanente: funcţionarea şi viabilitatea acestuia sunt verificate prin intermediul unor mecanisme interne şi externe. Controlul intern este realizat de auditori interni, iar controlul extern este asigurat de auditori şi de către autoritatea de supraveghere. Societatea noastră este audiată de Ernst & Young.