Prezentare ERSTE Bond Flexible RON (fost BCR Obligaţiuni)

În conformitate cu standardul European Fund and Asset Management Association – EFAMA, unde şi Asociaţia Administratorilor de Fonduri este membră, în funcţie de politica de investiţii anunţată în prospectul de emisiune, Fondul ERSTE Bond Flexible RON este un fond de obligaţiuni în lei. Fondul nu poate investi în acţiuni.

Fondul va efectua plasamente în instrumente cu venit fix în proporţie de minim 80%, iar cel puţin 70% din activele Fondului au expunere pe moneda locală (expunere directă sau prin hedging), în scopul obţinerii unor randamente superioare unui benchmark care reflectă alocarea strategică a Fondului. Alocarea strategică a Fondului este: 85% obligaţiuni şi 15% alte active.

Fondul BCR Monetar (fond absorbit) a fuzionat cu fondul ERSTE Bond Flexible RON (fond absorbant) în data de 29.06.2012. În urma fuziunii, o unitate de fond BCR Monetar s-a transformat în 0.98568153 titluri de participare ERSTE Bond Flexible RON.
 

Perioada recomandată de investiţii

Fondul recomandă membrilor săi plasarea resurselor financiare pe termen de 1-3 ani.

Comision de subscriere: 

  • 0.2%;
  • Negociabil, cu condiţia ca investiţia să fie menţinută cel putin 365 zile de la data alocării titlurilor de participare.

Comision de răscumpărare: 0%

ERSTE Bond Flexible RON este autorizat prin Decizia CNVM nr. 1872/9.10.2007, numărul CSC06FDIR/400039 din Registrul ASF.
 

Titlurile de participare pot fi subscrise/răscumpărate la sediul SAI ERSTE Asset Management şi la toate unităţile BCR din ţară.


 

Documente:


Formulare operaţiuni: