Informaţii actualizate privind evoluţia pieţelor financiare

Obligaţiunile de stat ale României au reacţionat pozitiv la rezultatul negocierilor dintre Grecia şi Uniunea Europeană prin care s-a pus bazele unui nou acord de asistenţă financiară. Grecia va primi 86 miliarde euro în schimbul implementării reformelor structurale şi reducerea dezechilibrelor fiscale.