Informaţii privind obligaţiile fiscale

SAI Erste Asset Management a transmis prin postă către clienţi Fişa de portofoliu pentru anul 2014 care conţine câştigul/pierderea obţinut/ă în anul 2014 din vânzarea titlurilor de participare administrate.